Butoh centrum

Europees Butoh centrum

Sinds het ontstaan van Butoh eind jaren ’50 in Japan, is Butoh als danstheatervorm uitgegroeid tot een wereldwijd beoefende expressie- en kunstvorm. Butoh is energie die danst. Het niet-academische idioom is daarbij anders dan men van dans verwacht. Butoh kent geen regels en vaststaande patronen en gaat uit van een innerlijke leegte. Van toeschouwers verlangt Butoh een open, dus ontvankelijke houding: energetisch, zintuiglijk, emotioneel en spiritueel. Butoh vindt het belangrijk contact te maken en te houden met onze innerlijke belevingswereld. Butoh gaat uit van een holistische mensvisie. Deze eigentijdse opvatting is gebaseerd op de inzichten uit de transpersoonlijke psychologie. Butoh sluit daarmee aan bij de behoefte van mensen zich spiritueel te ontwikkelen en zich te verbinden met de innerlijke belevingen van mens zijn. Vorm en inhoud vallen samen: body en mind worden een. Deze visie wil Butoh integraal uitdragen.